Spørgsmål:
Min bil er blevet kasseret til syn på grund af for stor røgtæthed. Det er en Peugeot 407 1,6 HDI fra 2009. Skal der nyt partikelfilter på?

Svar:
Bare rolig. Problemet har formentlig ikke noget med partikelfilteret at gøre, og det kan efter al sandsynlighed løses for et beskedent beløb.

Røgtæthed
Røgtæthed er et mål for, hvor mange partikler der er i udstødningen. Røgtætheden måles ved at sende lys ind i udstødningsgassen og måle, hvor meget af lyset der absorberes af partiklerne. Den såkaldte K-værdi skal holde sig inden for nogle skrappe normer, som afhænger af motortypen. To dieselbiler med hver sin 1,6-motor kan derfor let have forskellige grænseværdier.

Med tiden vil der sætte sig koks og sodaflejringer i motoren på grund af dieseloliens forskellige komponenter, og motoren tilbagefører noget af gassen til manifolden for at mindske udslippet til omgivelserne. Mange koldstarter øger problemet med koks og sod, og forbrændingen kan blive så meget dårligere, at røggassen ikke længere overholder normen.

Rensning
Problemet kan som regel afhjælpes ved en rensning af oliekredsløbet, og hvis du får det gjort i forbindelse med en almindelig service, bliver udgiften kun omkring 300 kroner. Koks og sod fjernes ved, at vi tilsætter et additiv til olien i smøresystemet, og lader motoren køre et stykke tid på denne blanding. Herefter skiftes olien, og der sættes et nyt oliefilter i.

Mange undrer sig over, hvordan en rensning af smøresystemet kan påvirke udstødningen. Forklaringer er, at motorens indsugning trækker oliedampe fra bundkarret med ind i motoren, og derfor går det ud over forbrændingen, hvis smøresystemet er fyldt med koks og sod.

Dyserens
I nogle tilfælde er det nødvendigt også at rense indsprøjtningsdyserne for koks og korrosion. Mens processen står på, bliver motoren koblet på en dåse olie med et særligt additiv, der løsner koks og fjerner korrosion.

Gratis synstjek
Vi anbefaler, at oliekredsløbet får en rensning, når bilen bliver 4 år, og derefter hvert 2. eller 3. år. Kontrol af røgtætheden indgår også i det gratis synstjek, som vi tilbyder alle vores kunder, når deres biler skal til syn. Kunden får naturligvis besked, hvis vi vurderer, at der skal foretages noget, før bilen kan gå igennem synet. Herefter sørger vi for at få bilen synet, og kunden betaler kun synsgebyret plus aftalte udskiftninger og reparationer.

Det er nemt og bekvemt, og så sparer man bøvlet og merudgiften ved et omsyn.